Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_rtl ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_rtl ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) Whether locale is RTL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines whether the current locale is right-to-left (RTL).

For more information on this and similar theme functions, check out the {@link https://developer.wordpress.org/themes/basics/conditional-tags/ Conditional Tags} article in the Theme Developer Handbook.Powiązane Funkcje: is_tax, is_robots, is_tag, is_ssl, is_term

Źródło

function is_rtl() {
	global $wp_locale;
	if ( ! ( $wp_locale instanceof WP_Locale ) ) {
		return false;
	}
	return $wp_locale->is_rtl();
}