Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_oembed_endpoint_url ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
get_oembed_endpoint_url ( $permalink = '', $format = 'json' )
Parametry: (2)
 • (string) $permalink Optional. The permalink used for the `url` query arg. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
 • (string) $format Optional. The requested response format. Default 'json'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'json'
Powrót:
 • (string) The oEmbed endpoint URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves the oEmbed endpoint URL for a given permalink.

Pass an empty string as the first argument to get the endpoint base URL.Źródło

function get_oembed_endpoint_url( $permalink = '', $format = 'json' ) {
	$url = rest_url( 'oembed/1.0/embed' );

	if ( '' !== $permalink ) {
		$url = add_query_arg(
			array(
				'url'  => urlencode( $permalink ),
				'format' => ( 'json' !== $format ) ? $format : false,
			),
			$url
		);
	}

	/**
	 * Filters the oEmbed endpoint URL.
	 *
	 * @since 4.4.0
	 *
	 * @param string $url    The URL to the oEmbed endpoint.
	 * @param string $permalink The permalink used for the `url` query arg.
	 * @param string $format  The requested response format.
	 */
	return apply_filters( 'oembed_endpoint_url', $url, $permalink, $format );
}