Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.floated_admin_avatar ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
floated_admin_avatar ( $name )
Parametry:
  • (string) $name User name.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Avatar with Admin name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Add avatars to relevant places in admin, or try to.Źródło

function floated_admin_avatar( $name ) {
	$avatar = get_avatar( get_comment(), 32, 'mystery' );
	return "$avatar $name";
}