Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.enqueue_block_styles_assets ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
enqueue_block_styles_assets ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Function responsible for enqueuing the styles required for block styles functionality on the editor and on the frontend.Źródło

function enqueue_block_styles_assets() {
	$block_styles = WP_Block_Styles_Registry::get_instance()->get_all_registered();

	foreach ( $block_styles as $styles ) {
		foreach ( $styles as $style_properties ) {
			if ( isset( $style_properties['style_handle'] ) ) {
				wp_enqueue_style( $style_properties['style_handle'] );
			}
			if ( isset( $style_properties['inline_style'] ) ) {
				wp_add_inline_style( 'wp-block-library', $style_properties['inline_style'] );
			}
		}
	}
}