Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_settings_fields ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_settings_fields ( $page, $section )
Parametry: (2)
  • (string) $page Slug title of the admin page whose settings fields you want to show.
    Wymagane: Tak
  • (string) $section Slug title of the settings section whose fields you want to show.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Print out the settings fields for a particular settings section.

Part of the Settings API. Use this in a settings page to output a specific section. Should normally be called by do_settings_sections() rather than directly.Źródło

function do_settings_fields( $page, $section ) {
	global $wp_settings_fields;

	if ( ! isset( $wp_settings_fields[ $page ][ $section ] ) ) {
		return;
	}

	foreach ( (array) $wp_settings_fields[ $page ][ $section ] as $field ) {
		$class = '';

		if ( ! empty( $field['args']['class'] ) ) {
			$class = ' class="' . esc_attr( $field['args']['class'] ) . '"';
		}

		echo "<tr{$class}>";

		if ( ! empty( $field['args']['label_for'] ) ) {
			echo '<th scope="row"><label for="' . esc_attr( $field['args']['label_for'] ) . '">' . $field['title'] . '</label></th>';
		} else {
			echo '<th scope="row">' . $field['title'] . '</th>';
		}

		echo '<td>';
		call_user_func( $field['callback'], $field['args'] );
		echo '</td>';
		echo '</tr>';
	}
}