Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.check_upload_mimes ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
check_upload_mimes ( $mimes )
Parametry:
  • (array) $mimes
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array)
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Check an array of MIME types against a whitelist.

WordPress ships with a set of allowed upload filetypes, which is defined in wp-includes/functions.php in get_allowed_mime_types(). This function is used to filter that list against the filetype whitelist provided by Multisite Super Admins at wp-admin/network/settings.php.Źródło

function check_upload_mimes( $mimes ) {
	$site_exts  = explode( ' ', get_site_option( 'upload_filetypes', 'jpg jpeg png gif' ) );
	$site_mimes = array();
	foreach ( $site_exts as $ext ) {
		foreach ( $mimes as $ext_pattern => $mime ) {
			if ( $ext != '' && strpos( $ext_pattern, $ext ) !== false ) {
				$site_mimes[ $ext_pattern ] = $mime;
			}
		}
	}
	return $site_mimes;
}