wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.block_core_social_link_get_name › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
block_core_social_link_get_name ( $service )
Parametry:
  • (string) $service The service icon.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Brand label.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the brand name for social link.Źródło

function block_core_social_link_get_name( $service ) {
	$services = block_core_social_link_services();
	if ( isset( $services[ $service ] ) && isset( $services[ $service ]['name'] ) ) {
		return $services[ $service ]['name'];
	}

	return $services['share']['name'];
}