wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.block_core_navigation_link_render_submenu_icon › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
block_core_navigation_link_render_submenu_icon ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the top-level submenu SVG chevron icon.Źródło

function block_core_navigation_link_render_submenu_icon() {
	return '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" fill="none" aria-hidden="true" focusable="false"><path d="M1.50002 4L6.00002 8L10.5 4" stroke-width="1.5"></path></svg>';
}