Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.antispambot ›

Od0.71
Przestarzałyn/a
antispambot ( $email_address, $hex_encoding = 0 )
Parametry: (2)
  • (string) $email_address Email address.
    Wymagane: Tak
  • (int) $hex_encoding Optional. Set to 1 to enable hex encoding.
    Wymagane: Nie
    Domyślny:
Powrót:
  • (string) Converted email address.
Zdefiniowane na:
Codex:

Converts email addresses characters to HTML entities to block spam bots.Źródło

function antispambot( $email_address, $hex_encoding = 0 ) {
	$email_no_spam_address = '';
	for ( $i = 0, $len = strlen( $email_address ); $i < $len; $i++ ) {
		$j = rand( 0, 1 + $hex_encoding );
		if ( $j == 0 ) {
			$email_no_spam_address .= '&#' . ord( $email_address[ $i ] ) . ';';
		} elseif ( $j == 1 ) {
			$email_no_spam_address .= $email_address[ $i ];
		} elseif ( $j == 2 ) {
			$email_no_spam_address .= '%' . zeroise( dechex( ord( $email_address[ $i ] ) ), 2 );
		}
	}

	return str_replace( '@', '&#64;', $email_no_spam_address );
}