wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_delete_customize_changeset_dependent_auto_drafts › WordPress Function

Od4.8.0
Przestarzałyn/a
_wp_delete_customize_changeset_dependent_auto_drafts ( $post_id )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID for the customize_changeset.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes auto-draft posts associated with the supplied changeset.Źródło

function _wp_delete_customize_changeset_dependent_auto_drafts( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );

	if ( ! $post || 'customize_changeset' !== $post->post_type ) {
		return;
	}

	$data = json_decode( $post->post_content, true );
	if ( empty( $data['nav_menus_created_posts']['value'] ) ) {
		return;
	}
	remove_action( 'delete_post', '_wp_delete_customize_changeset_dependent_auto_drafts' );
	foreach ( $data['nav_menus_created_posts']['value'] as $stub_post_id ) {
		if ( empty( $stub_post_id ) ) {
			continue;
		}
		if ( 'auto-draft' === get_post_status( $stub_post_id ) ) {
			wp_delete_post( $stub_post_id, true );
		} elseif ( 'draft' === get_post_status( $stub_post_id ) ) {
			wp_trash_post( $stub_post_id );
			delete_post_meta( $stub_post_id, '_customize_changeset_uuid' );
		}
	}
	add_action( 'delete_post', '_wp_delete_customize_changeset_dependent_auto_drafts' );
}