Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._update_posts_count_on_delete ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
_update_posts_count_on_delete ( $post_id )
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Handler for updating the current site's posts count when a post is deleted.Źródło

function _update_posts_count_on_delete( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );

	if ( ! $post || 'publish' !== $post->post_status || 'post' !== $post->post_type ) {
		return;
	}

	update_posts_count();
}