Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._reset_front_page_settings_for_post ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
_reset_front_page_settings_for_post ( $post_id )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (int) $post_id Post ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Reset the page_on_front, show_on_front, and page_for_post settings when a linked page is deleted or trashed.

Also ensures the post is no longer sticky.Źródło

function _reset_front_page_settings_for_post( $post_id ) {
	$post = get_post( $post_id );
	if ( 'page' == $post->post_type ) {
		/*
		 * If the page is defined in option page_on_front or post_for_posts,
		 * adjust the corresponding options.
		 */
		if ( get_option( 'page_on_front' ) == $post->ID ) {
			update_option( 'show_on_front', 'posts' );
			update_option( 'page_on_front', 0 );
		}
		if ( get_option( 'page_for_posts' ) == $post->ID ) {
			update_option( 'page_for_posts', 0 );
		}
	}
	unstick_post( $post->ID );
}