Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._relocate_children ›

Od2.3.0
Przestarzały3.9.0
_relocate_children ( $old_ID, $new_ID )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (int) $old_ID
    Wymagane: Tak
  • (int) $new_ID
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

This was once used to move child posts to a new parent.Źródło

function _relocate_children( $old_ID, $new_ID ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.9.0' );
}