Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._links_add_target ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
_links_add_target ( $m )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $m The matched link.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The processed link.
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback to add a target attribute to all links in passed content.Źródło

function _links_add_target( $m ) {
	global $_links_add_target;
	$tag  = $m[1];
	$link = preg_replace( '|( target=([\'"])(.*?)\2)|i', '', $m[2] );
	return '<' . $tag . $link . ' target="' . esc_attr( $_links_add_target ) . '">';
}