wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._delete_site_logo_on_remove_custom_logo_on_setup_theme › WordPress Function

Od5.8.0
Przestarzałyn/a
_delete_site_logo_on_remove_custom_logo_on_setup_theme ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Hooks `_delete_site_logo_on_remove_custom_logo` in `update_option_theme_mods_$theme`.

Hooks _delete_site_logo_on_remove_theme_mods in delete_option_theme_mods_$theme. Runs on setup_theme to account for dynamically-switched themes in the Customizer.


Źródło

function _delete_site_logo_on_remove_custom_logo_on_setup_theme() {
	$theme = get_option( 'stylesheet' );
	add_action( "update_option_theme_mods_$theme", '_delete_site_logo_on_remove_custom_logo', 10, 2 );
	add_action( "delete_option_theme_mods_$theme", '_delete_site_logo_on_remove_theme_mods' );
}