Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._clear_modified_cache_on_transition_comment_status ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
_clear_modified_cache_on_transition_comment_status ( $new_status, $old_status )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (string) $new_status The new comment status.
    Wymagane: Tak
  • (string) $old_status The old comment status.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Clear the lastcommentmodified cached value when a comment status is changed.

Deletes the lastcommentmodified cache key when a comment enters or leaves 'approved' status.Źródło

function _clear_modified_cache_on_transition_comment_status( $new_status, $old_status ) {
	if ( 'approved' === $new_status || 'approved' === $old_status ) {
		foreach ( array( 'server', 'gmt', 'blog' ) as $timezone ) {
			wp_cache_delete( "lastcommentmodified:$timezone", 'timeinfo' );
		}
	}
}