wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._autop_newline_preservation_helper › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_autop_newline_preservation_helper ( $matches )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $matches preg_replace_callback matches array
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Newline preservation help function for wpautop().Źródło

function _autop_newline_preservation_helper( $matches ) {
	return str_replace( "\n", '<WPPreserveNewline />', $matches[0] );
}