Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-includes/random_compat/random_int.php ›

Funkcje1
No description


Function Short description
random_intFetch a random integer between $min and $max inclusive