wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-includes/blocks/query-pagination-previous.php › WordPress File

Funkcje2
Server-side rendering of the `core/query-pagination-previous` block.


Function Short description
register_block_core_query_pagination_previousRegisters the `core/query-pagination-previous` block on the server.
render_block_core_query_pagination_previousRenders the `core/query-pagination-previous` block on the server.