Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-includes/blocks/archives.php ›

Funkcje2
Server-side rendering of the `core/archives` block.


Function Short description
register_block_core_archivesRegister archives block.
render_block_core_archivesRenders the `core/archives` block on server.