wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/includes/revision.php › WordPress File

Funkcje3
WordPress Administration Revisions API


Function Short description
wp_get_revision_ui_diffGet the revision UI diff.
wp_prepare_revisions_for_jsPrepare revisions for JavaScript.
wp_print_revision_templatesPrint JavaScript templates required for the revisions experience.