wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



wp-admin/includes/menu.php › WordPress File

Funkcje3
Build Administration Menu.


Function Short description
add_cssclassAdds a CSS class to a string.
add_menu_classesAdds CSS classes for top-level administration menu items.
sort_menu-