Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/includes/menu.php ›

Funkcje3
Build Administration Menu.


Function Short description
add_cssclass-
add_menu_classes-
sort_menu-