Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


wpinc ›

Odn/a
define( 'WPINC', 'wp-includes' );
Zdefiniowane na:

Stores the location of the WordPress directory of functions, classes, and core content.

Źródło

define( 'WPINC', 'wp-includes' );