wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


wp_user_admin › Stałe WordPress

Odn/a
define( 'WP_USER_ADMIN', false );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'WP_USER_ADMIN', false );