Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


wp_post_revisions ›

Odn/a
define( 'WP_POST_REVISIONS', true );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'WP_POST_REVISIONS', true );