Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


wp_plugin_dir ›

Odn/a
define( 'WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/plugins' ); // full path, no trailing slash
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/plugins' ); // full path, no trailing slash