Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


wp_load_importers ›

Odn/a
define( 'WP_LOAD_IMPORTERS', true );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'WP_LOAD_IMPORTERS', true );