wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


wp_content_dir › Stałe WordPress

Odn/a
define( 'WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . 'wp-content' );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . 'wp-content' );