Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


subdomain_install ›

Odn/a
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', 'yes' == VHOST );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', 'yes' == VHOST );