wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_ietf_keybytes › Stałe WordPress

Odn/a
const SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_KEYBYTES = 32;
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

const SODIUM_CRYPTO_AEAD_CHACHA20POLY1305_IETF_KEYBYTES = 32;