Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_type_rss_rdf ›

Odn/a
define('SIMPLEPIE_TYPE_RSS_RDF', 65);
Zdefiniowane na:

RDF-based RSS

Źródło

define('SIMPLEPIE_TYPE_RSS_RDF', 65);