Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_type_all ›

Odn/a
define('SIMPLEPIE_TYPE_ALL', 1023);
Zdefiniowane na:

All feed types

Źródło

define('SIMPLEPIE_TYPE_ALL', 1023);