wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_pcre_html_attribute › Stałe WordPress

Odn/a
define('SIMPLEPIE_PCRE_HTML_ATTRIBUTE', '((?:[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]+[^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x2F\x3E][^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x2F\x3D\x3E]*(?:[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]*=[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]*(?:"(?:[^"]*)"|\'(?:[^\']*)\'|(?:[^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x22\x27\x3E][^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x3E]*)?))?)*)[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]*');
Zdefiniowane na:

PCRE for HTML attributes

Źródło

define('SIMPLEPIE_PCRE_HTML_ATTRIBUTE', '((?:[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]+[^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x2F\x3E][^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x2F\x3D\x3E]*(?:[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]*=[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]*(?:"(?:[^"]*)"|\'(?:[^\']*)\'|(?:[^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x22\x27\x3E][^\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20\x3E]*)?))?)*)[\x09\x0A\x0B\x0C\x0D\x20]*');