wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_namespace_xml › Stałe WordPress

Odn/a
define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_XML', 'http://www.w3.org/XML/1998/namespace');
Zdefiniowane na:

XML Namespace

Źródło

define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_XML', 'http://www.w3.org/XML/1998/namespace');