Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_namespace_w3c_basic_geo ›

Odn/a
define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_W3C_BASIC_GEO', 'http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#');
Zdefiniowane na:

W3C Basic Geo (WGS84 lat/long) Vocabulary Namespace

Źródło

define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_W3C_BASIC_GEO', 'http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#');