Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_namespace_rss_10 ›

Odn/a
define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_RSS_10', 'http://purl.org/rss/1.0/');
Zdefiniowane na:

RSS 1.0 Namespace

Źródło

define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_RSS_10', 'http://purl.org/rss/1.0/');