Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_namespace_rdf ›

Odn/a
define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_RDF', 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#');
Zdefiniowane na:

RDF Namespace

Źródło

define('SIMPLEPIE_NAMESPACE_RDF', 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#');