Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


simplepie_locator_remote_extension ›

Odn/a
define('SIMPLEPIE_LOCATOR_REMOTE_EXTENSION', 8);
Zdefiniowane na:

Remote Feed Extension Autodiscovery

Źródło

define('SIMPLEPIE_LOCATOR_REMOTE_EXTENSION', 8);