wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


po_max_line_len › Stałe WordPress

Odn/a
define( 'PO_MAX_LINE_LEN', 79 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PO_MAX_LINE_LEN', 79 );