Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


plugins_cookie_path ›

Odn/a
define( 'PLUGINS_COOKIE_PATH', preg_replace( '|https?://[^/]+|i', '', WP_PLUGIN_URL ) );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PLUGINS_COOKIE_PATH', preg_replace( '|https?://[^/]+|i', '', WP_PLUGIN_URL ) );