Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


pclzip_err_write_open_fail ›

Odn/a
define( 'PCLZIP_ERR_WRITE_OPEN_FAIL', -1 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PCLZIP_ERR_WRITE_OPEN_FAIL', -1 );