Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


pclzip_err_unsupported_encryption ›

Odn/a
define( 'PCLZIP_ERR_UNSUPPORTED_ENCRYPTION', -19 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PCLZIP_ERR_UNSUPPORTED_ENCRYPTION', -19 );