Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


pclzip_err_unsupported_compression ›

Odn/a
define( 'PCLZIP_ERR_UNSUPPORTED_COMPRESSION', -18 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PCLZIP_ERR_UNSUPPORTED_COMPRESSION', -18 );