Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


pclzip_err_invalid_attribute_value ›

Odn/a
define( 'PCLZIP_ERR_INVALID_ATTRIBUTE_VALUE', -20 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PCLZIP_ERR_INVALID_ATTRIBUTE_VALUE', -20 );