Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


pclzip_err_dir_create_fail ›

Odn/a
define( 'PCLZIP_ERR_DIR_CREATE_FAIL', -8 );
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define( 'PCLZIP_ERR_DIR_CREATE_FAIL', -8 );