Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


magpie_cache_age ›

Odn/a
define('MAGPIE_CACHE_AGE', 60*60); // one hour
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('MAGPIE_CACHE_AGE', 60*60); // one hour