Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


h264_avc_sequence_header ›

Odn/a
define('H264_AVC_SEQUENCE_HEADER', 0);
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('H264_AVC_SEQUENCE_HEADER',          0);