wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ftp_force › Stałe WordPress

Odn/a
if(!defined('FTP_FORCE')) define('FTP_FORCE', true);
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

if(!defined('FTP_FORCE')) define('FTP_FORCE', true);