Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ftp_binary ›

Odn/a
if(!defined("FTP_BINARY")) define("FTP_BINARY", 1);
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

if(!defined("FTP_BINARY")) define("FTP_BINARY", 1);