Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.


ent_substitute ›

Odn/a
define('ENT_SUBSTITUTE', (defined('ENT_IGNORE') ? ENT_IGNORE : 8));
Zdefiniowane na:

Brak opisu

Źródło

define('ENT_SUBSTITUTE', (defined('ENT_IGNORE') ? ENT_IGNORE : 8));